advertentie

Merendeel gemeenteambtenaren woont niet in Vlaardingen of Schiedam

Het merendeel van de ambtenaren in Vlaardingen en Schiedam wonen niet in de gemeente waarin ze werken. Dat blijkt uit navraag van Twee. In Vlaardingen gaat hem om meer dan de helft van de ambtenaren, in Schiedam meer dan twee derde.

De stadskantoren van Schiedam (links) en Vlaardingen (rechts)
De stadskantoren van Schiedam (links) en Vlaardingen (rechts) | Foto's: Twee
Siebe van der Ende

door Siebe van der Ende

maandag 27 mei 2024 15:59

“We hebben ongeveer 600 ambtenaren in dienst waarvan zo’n 45% in Vlaardingen woont”, laat een woordvoerder van de gemeente Vlaardingen weten. “We hebben geen richtlijnen voor wat betreft de woonplaats van onze medewerkers en gezien de krapte op de arbeidsmarkt lijkt ons dat ook onverstandig.” Vlaardingen zegt dat voor een functie altijd gezocht wordt naar de juiste medewerker. “Het gaat ons daarbij om kwaliteiten van medewerkers en niet om hun woonplaats.”

Ook Schiedam zegt geen richtlijnen te hebben voor het aantal ambtenaren dat in Schiedam moet wonen. “In Schiedam werken 529 ambtelijke medewerkers, die 100% in en voor Schiedam werken. Van hen woont 29% in Schiedam, de anderen wonen in andere gemeenten”, aldus een woordvoerder. “We selecteren uitsluitend op geschiktheid en vereiste competenties.”

In tegenstelling tot wethouders en raadsleden zijn er voor gemeenteambtenaren geen wettelijke vereisten wat betreft woonplaats.