Privacybeleid

Twee Privacy Reglement

Twee hecht groot belang aan de bescherming van je privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Identiteit Twee

Er zitten twee stichtingen achter Twee; De stichting met de naam Stichting Lokale Omroep Vlaardingen (RSIN 8044.92.542) en de stichting met de naam Stichting SCHIE (RSIN 804527805).

2. Aanmelding met persoonsgegevens

Er zijn twee manieren waarop je jouw persoonsgegevens kunt aanmelden: via de formulieren op onze website en via aanmelding nieuwsbrief (via MailChimp).

3. Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Je persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Twee daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Je persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

4. Automatisch gegenereerde informatie

Twee verzamelt automatisch gegenereerde informatie anoniem over je surfgedrag tijdens het gebruik van de Twee website.

5. Doeleinden

Twee verzamelt en gebruikt je persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
•ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen (Google Analytics);
•het versturen van nieuwsbrieven (via MailChimp)

6. Gebruik door Twee

Twee gebruikt de automatisch gegenereerde informatie alleen voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken (Google Analytics).
Twee maakt gebruik van MailChimp om dagelijks nieuwsbrieven te versturen.
De persoonsgegevens die door gebruikers worden opgegeven in de formulieren worden uitsluitend gebruikt om contact op te nemen over het betreffende bericht.

7. Advertenties

Twee heeft twee type advertenties op haar website. Eigen verkochte advertenties en Google advertenties. De eigen advertenties bevatten links naar externe websites. De Google advertenties gebruiken cookies voor betere reclame. Enkele veelvoorkomende toepassingen van cookies zijn advertenties targeten op basis van wat relevant is voor een gebruiker, de rapportage over campagneprestaties verbeteren en voorkomen dat advertenties worden weergegeven die de gebruiker al te zien heeft gekregen.

8. Gebruik door derden

De persoonsgegevens worden door Twee niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt dan omschreven, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

9. Klikgedrag en Cookies

Alle gegevens van het klikgedrag worden uitsluitend gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek via Google Anaylitics. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies, Twee heeft een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd voor anonimiteit, 'gegevens delen' binnen Google Analytics staat uit en Twee maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics op haar website.

De cookies van Google Advertenties zelf bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Afhankelijk van de instellingen van de uitgever en van de gebruiker kan informatie die is gekoppeld aan cookies die in advertenties worden gebruikt, worden toegevoegd aan het Google-account van de gebruiker.

De website van Twee maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies voor beheerders van de website. Dit wordt gedaan om de instellingen te behouden zodat het gebruik van de website wordt vergemakkelijkt.

10. Beveiliging

Twee heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

11. Bewaren van gegevens

Alle persoonsgegevens die via de formulieren op ditistwee.nl worden ingevuld, blijven maximaal 30 dagen bewaard in de database en worden daarna automatisch verwijderd.

12. Links naar andere websites

De website van Twee kan (hyper)links (waaronder in banners) bevatten waarmee je de website van Twee verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. Twee heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op deze websites van derden is een ander Privacy Reglement van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Twee zijn verkregen. Twee accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

13. MailChimp en Google Analytics

Twee maakt gebruik van de diensten van Google Analytics en MailChimp.
Privacy Beleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Privacy Beleid van Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

14.Twee app

In de Twee app, te downloaden via de Apple Store en Google Play, gebruiken we enkel en alleen analytische gegevens voor het optimaliseren van de app. Daarnaast wordt een zogenoemde advertentie-id gebruikt om tussen app en ontwikkelaar te kunnen communiceren. Bijvoorbeeld voor het versturen van een push bericht. We traceren geen gebruikersgegevens voor andere doeleinden.

15.Wijzigingen Privacy Reglement

Twee behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Twee je persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt Twee dit op haar website.

16. Vragen en/of bezwaar gebruik persoonsgegevens

Indien je klachten hebt over het privacy beleid van Twee of bezwaar wilt maken tegen het gebruik van je gegevens dan kun je een e-mail sturen naar: info@ditistwee.nl of een brief sturen naar Twee; Postbus 4030, 3102 GA Schiedam. Indien je wilt weten welke persoonsgegevens Twee over je hebt vastgelegd of als je persoonsgegevens wilt wijzigen dan kun je een e-mail sturen naar: info@ditistwee.nl of een brief sturen naar Twee; Postbus 4030, 3102 GA Schiedam.

Contactgegevens

Bezoekadres

Vijgensteeg 2
3111 PT Schiedam

 

Telefoonnummers

Redactie: 010 - 426 3600
Radiostudio:   010 - 426 1212

 

 

E-mailadressen

(Nieuws)tips / redactie:  redactie@ditistwee.nl
Overige vragen:  info@ditistwee.nl